stress door uitstelgedrag

Stress door uitstelgedrag – wat doe je er aan?

Christine van der Pol
Christine van der Pol
De beste manier om uitstelgedrag tegen te gaan is om direct te beginnen met de klus waar je tegenop ziet. Als het echter zo makkelijk is om uitstelgedrag op te lossen, waarom hebben de meesten van ons hier dan zoveel last van?

WACHT NIET OP DE PERFECTE GELEGENHEID OM TE BEGINNEN.
BEGINNEN MAAKT DE GELEGENHEID PERFECT.
(Alan Cohen – auteur)

Er zijn klussen die eindeloos lang blijven liggen. Je kunt je er maar niet toe zetten eraan te beginnen. Het kost je te veel tijd, ze zijn saai of ze zijn gewoon lastig om te doen. Het feit dat je weet dat ze moeten en dat er ook nog een deadline is, bezorgt je stress. Je hebt last van uitstelgedrag. 

Wat doe je tegen uitstelgedrag?

De beste manier om uitstelgedrag tegen te gaan, is om direct te beginnen met de klus waar je tegenop ziet. Als je blijft uitstellen wordt het steeds moeilijker.  

Als het echter zo eenvoudig is, waarom hebben de meesten van ons er dan last van? Hoe komt het dat we belangrijke taken voor ons uit blijven schuiven, terwijl we verstandelijk weten dat er mee beginnen de snelste en beste oplossing is? 

Heb jij  de vragenlijst Ben jij een uitsteller al gemaakt?

Wat is uitstelgedrag

Volgens het woordenboek is uitstelgedrag het vrijwillig uitstellen van taken die men eigenlijk wil of moet doen en waarbij men weet dat het uitstel waarschijnlijk niet goed is.

Uitstelgedrag werkt als een stuwwal. Door het vooruitschuiven van de taak schuift alles op in de richting van de deadline. Een hobbeltje wordt een heuvel en de heuvel wordt een berg. De taak wordt hierdoor steeds moeilijker en vervelender waardoor je er steeds meer tegenop gaat zien. Verstandelijk weet je dat het zichzelf oplost als je eraan begint, maar je kunt je er om de een of andere reden niet toe zetten.

Redenen van uitstelgedrag

Gebrek aan motivatie:

Als je niet gemotiveerd bent om een taak te doen, ligt uitstelgedrag bijna voor de hand. Mensen die niet van strijken houden, stellen die activiteit zo lang mogelijk uit. Het liefst tot ze de deur uit moeten en niets meer hebben om aan te trekken.

Angst voor het oordeel van anderen:

Het kan zijn dat je bang bent dat het eindresultaat negatief wordt beoordeeld. Zolang je iets aan het ontwikkelen of bedenken bent, is het nog iets voor de toekomst, het is een soort droom. Soms is de angst op een eventuele afwijzing (of een negatief oordeel) te groot en blijf je de klus uitstellen.

Perfectionisme:

Perfectionistische mensen hebben de neiging belangrijke taken uit te stellen. De angst om het verkeerd te doen, is groter dan het ongemak om er niet aan te beginnen. De eisen die een perfectionist aan het eindresultaat stelt, zijn domweg te hoog. 

Te veel afleiding:

In mijn praktijk kom ik vaak tegen dat mensen ergens niet aan toekomen, omdat ze plotseling andere dingen moeten of willen doen. En dan heb ik het niet eens over de geluidjes en meldingen van Whatsapp, Facebook etc. Soms is het afhandelen van de mail of het voeren van telefoontjes een heel goed excuus om niet aan een vervelende klus te hoeven beginnen.

Niet weten waarmee te beginnen:

Door het uitstellen neemt niet alleen de weerstand tegen een taak toe, maar ook de complexiteit. Vaak heb je door de tijdsdruk die door het uitstel is ontstaan minder tijd om advies of ondersteuning te vragen. Soms moet je te veel dingen in een te korte tijd onderzoeken of regelen en weet je niet meer waar te beginnen.

Te veel taken:

Soms heb je veertig (of meer) dingen op je to-do-lijstje staan. In combinatie met calamiteiten en onvoorziene situaties is dit er de oorzaak van dat belangrijke klussen voor je uit worden geschoven. Je begint dagelijks met het blussen van brandjes, die in hoeveelheid nooit af lijken te nemen. Omdat je to-do-lijst nooit wordt afgewerkt, neemt de stress toe.

Geen prioriteiten stellen:

Als je een te lange to-do-lijst hebt, is dit vaak het gevolg van geen prioriteiten stellen. Hierdoor heb je een excuus om vervelende klussen voor je uit te blijven schuiven.

Enzovoort:

Ik zou de lijst met redenen nog veel langer kunnen maken. Bijna iedereen heeft last van uitstelgedrag en de lijst met oorzaken is ongeveer net zolang als de lijst van smoesjes die ik in mijn loopbaan als directeur in het basisonderwijs heb gehoord over de reden van te laat komen. 

Iedereen weet dat de reden van uitstelgedrag eigenlijk een voorwendsel is, maar we zijn deze in de loop van de tijd zelf gaan geloven. Het zijn onze overtuigingen geworden en we hebben soms de hulp van anderen nodig om ervan af te komen

Waarom stel je eigenlijk uit?

Als we weten dat de redenen van uitstelgedrag eigenlijk uitvluchten zijn en dat we met het uitstellen alleen maar bereiken dat onze stress toeneemt, is het eigenlijk vreemd dat zoveel mensen last hebben van uitstelgedrag.

De oorzaak ligt in onze hersenen. Ons reptielenbrein (de hersenstam) die onze primaire levensbehoefte controleert, vindt het snelle genot belangrijker dan het profijt op langere termijn. De toekomst bestaat nog niet en daarom is het vervullen van een behoefte in het heden voor dit deel van onze hersenen voor de hand liggender. 

Het is te vergelijken met de marshmallow test in onderstaand filmpje, waarbij kinderen moeten kiezen tussen directe behoeftebevrediging of de belofte van twee marshmallows in de toekomst.

Stress door uitstelgedrag

De frustratie van het uitstellen wordt groter naarmate de tijd vordert. Vaak is het ogenblik, dat de noodzaak zo groot is dat verder uitstel onmogelijk is, het moment waarop je er toch aan begint. 

Het nadeel hiervan is dat met die frustratie ook de stress groot is geworden, met alle negatieve gevolgen van dien. Als je altijd alles op het allerlaatste moment doet, loop je altijd achter de feiten aan.

Vier tips om je uitstelgedrag snel aan te pakken:

Natuurlijk weet je dat direct beginnen aan een taak de beste remedie tegen uitstelgedrag is. Soms heb je echter een duwtje in de rug nodig. Daarom vier tips die je hierbij gaan helpen.

1. Deel de taak op in hapklare brokken

Als je een belangrijke taak hebt, bestaat deze meestal uit verschillende onderdelen. Door de taak op te delen, wordt deze overzichtelijker. Vaak hoef je nu alleen maar te beginnen met de eerste stap om in beweging te komen. Eenmaal in beweging is het makkelijker om de volgende stappen te zetten en in beweging te blijven tot je klaar bent. 

Een extra tipje: Als je de taak niet binnen een bepaalde periode af kunt ronden, stop dan op een interessant moment. Hierdoor ben je de volgende keer gemotiveerd om weer verder te gaan. Je stop als het waren met een cliff-hanger. 

2. Verbind een consequentie aan uitstelgedrag

Ik weet niet of er een Nederlands alternatief is voor StickK. Dit is een website waarin je een voornemen kunt vastleggen. Het wordt vaak gebruikt in relatie tot afvallen. Als je in twee weken geen vier kilo bent afgevallen, geef je een door jou vastgesteld bedrag aan een goed doel. Dit kun je natuurlijk ook doen met taken. 

De negatieve consequentie moet wel pijn doen. Het heeft geen enkel effect als je op die manier je schuld afkoopt met iets wat je makkelijk kunt missen.
Je kunt het vergelijken met een sportieve prestatie, waarbij de consequentie het gevolg van verliezen is. 

3. Verwijder alles dat voor afleiding zorgt

Maak een lijst van alles wat je mogelijk kan afleiden en zorg dat je daar een oplossing voor vindt.

  • Als je afgeleid wordt door meldingen van mailtjes, zet je de meldingen uit;
  • Als je afgeleid wordt door je telefoon, leg je hem in een andere kamer;
  • Als je afgeleid wordt door je kinderen, neem je een oppas;
  • Als je afgeleid wordt door…

4. Stel niet uit wat je niet gaat doen!

Ik sluit af met een doordenkertje want waarom zou je dingen die je niet gaat doen op je to-do-lijstje hebben staan? 

Ik weet niet hoe het bij jou gaat, maar ik krijg vaak vragen die niet op mijn bordje horen en die zonde van mijn tijd zijn. Wat dacht je van vragenlijsten die je moet beantwoorden als je iets hebt gekocht? 

In het onderwijs worden directieleden regelmatig verzocht informatie te leveren ten behoeve van werkgelegenheid, de gemeente, het samenwerkingsverband etc. Ik wil daar best aan bijdragen als mijn agenda leeg is. Maar als ik een lange to-do-lijst heb, streep ik dit soort niet verplichte enquêtes direct van mijn lijstje. 

Dingen waarvan je denkt dat je ze toch niet gaan doen, kun je maar beter van je to-do-lijstje schrappen. Waarschijnlijk zijn ze niet urgent genoeg om er tijd voor vrij te maken. 

Table of Contents

Als je dit artikel interessant vindt, kun je deze delen op:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Ook interessant:

Door gebruik te maken van deze website stem je in met het cookie-beleid.